بایگانی برچسب: s

کدام سهم های بورسی بیشترین افت قیمت سهام در بورس را داشته اند؟

تمام سهم های بورس و فرابورس در سال 1399 بیشترین سقف قیمت تاریخی خود را ثبت کردند. بیماری کرونا و کاهش ورود سرمایه به سایر بازارها موازی بورس باعث شد مردم به دنبال موج سازی دستوری در بورس، در شرایط رکورد اقتصادی، سرمایه های خود را وارد بورس کنند و این روند هر روز شدت بیشتری می گرفت. قیمت سهام بورس در عرض چند ماه بین 5 تا 8 برابر شد. این صعود قدرتمند، بلاشک سقوط سهمگینی را نیز در پی داشت و در عرض دو یک سال و نیم قیمت سهم های بورس به یک پنجم تا یک نهم کاهش یافت و سرمایه های بیسیاری از مردم از بین رفت. ادامه‌ی خواندن