آمار واردات و صادرات / تراز بازرگانی ایران در سال 98

اطلاعات جدول زیر بر اساس آمار منتشر شده توسط گمرک ایران توسط مرکز اطلاع رسانی رتبه سه، گردآوری شده است.

این آمار میزان صادرات و واردات کالاهای غیر نفتی ایران (به استثناي نفت خام، نفت كوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی) را مشخص می کند.

صادرات و واردات ایران - بندر عسلویه

بندر عسلویه

آماز منتشر شده نشان می دهد تراز بازرگانی ایران از شهریور سال 98 منفی شده و میزان واردات بر صادرات پیشی گرفته است.

 (ارقام بر حسب میلیارد می باشد )

ماه واردات ( دلار) صادرات (دلار) تراز تجاری (دلار)
تا فروردین 2.334 2.546 0.212
تا اردیبهشت 6.763 8.412 1.649
 تا خرداد 10.283 11.499 1.416
تا تیر 14.310 14.605 0.295
تا مرداد 17.739 17.800 0.061
تا شهریور 21.221 20.948 -0.273
تا مهر 25.173 24.407 -0.766
تا آبان 28.383 27.041 -1.342
تا آذر 31.836 31.902 -0.066
تا دی 36.081 35.514 -0.567
تا بهمن 39.940 38.597 -1.343
تا اسفند

سه ماهه اول ( فصل بهار)

در سه ماهه نخست سال 1398 ،میزان صادرات قطعی كالاهای غیرنفتی كشور (به استثناي نفت خام، نفت كوره، نفت سفید و همچنین بد ن صادرات از محل تجارت چمدانی) ، بالغ بر 40350 هزار تن به ارزش 11499 میلیون دلار بوده است كه در مقایسه با مدت مشابه سال 1397 ،افزایشی 44.60 درصدي در وزن و كاهش 1.18 درصدی در ارزش دلاری داشته است. همچنین میزان واردات كشور در این مدت، با افزایشی 5.94 درصدی در وزن و كاهش 8.66 درصدي در ارزش دلاری در مقایسه با مدت مشابه سال 1397 ،به مقدار 8868 هزار تن و 10283 میلیون دلار رسیده است.

 فعاليت  سه ماه نخست سال 98  سه ماه نخست سال 97  درصد تغییرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته
وزن (هزار تن) ارزش (میلیون دلار) وزن (هزار تن)  ارزش (میلیون دلار)  وزن  دلار
واردات 8,868 10,283 8,370 11,258  5.94   -8.66
صادرات 40,350 11,499 27,904 11,636  44.60  1.18-

شش ماه اول سال 1398 :

در شش ماهه نخست سال 1398 میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور به استثنای ( نفت خام نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی)  بالغ بر 70009 هزار تن و به ارزش 20 میلیارد و 948 میلیون دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال 1397 افزایش 22.5 درصد در وزن و کاهشی 10.55 درصدی در ارزش دلاری داشته است.

همچنین میزان واردات کشور در این مدت با افزایش 0.41 درصدی در وزن و کاهش 5.51 درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با مدت مشابه سال 1397 به ارقام 16 میلیون و 567 هزار تن و 21 میلیارد و 221 میلیون دلار رسیده است.

 فعاليت  شش ماه نخست سال 98  شش ماه نخست سال 97  درصد تغییرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته
وزن (هزار تن) ارزش (میلیون دلار) وزن (هزار تن)  ارزش (میلیون دلار)  وزن  دلار
واردات 16,567 21,221 16,500 22,459  0.41  -5.51
صادرات 70,009 20,948 57,152 23,419  22.50  7.80-

گزارش 9 ماهه تجارت خارجی ایران

در نه ماهه نخست سال 1398 میزان صادرات قطعی کالاهای غیرنفتی کشور به استثنای ( نفت خام نفت کوره و نفت سفید و همچنین بدون صادرات از محل تجارت چمدانی)  بالغ بر 103587 هزار تن و به ارزش 31902 میلیون دلار بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال 1397 افزایش 18.38 درصد در وزن و کاهش 5.34 درصدی در ارزش دلاری داشته است.

همچنین میزان واردات کشور در این مدت با افزایش 3.39 درصدی در وزن و کاهش 3.66 درصدی در ارزش دلاری در مقایسه با مدت مشابه سال 1397 به ارقام 24979 هزار تن و 31836 میلیون دلار رسیده است.

 فعاليت  نه ماه سال 98  نه ماه سال 97  درصد تغییرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته
وزن (هزار تن) ارزش (میلیون) وزن (هزار تن)  ارزش (میلیون دلار)  وزن  دلار
واردات 24,979 31,836 24,160 33,045 3.39 -3.66
صادرات 103,587 31,902 87,501 33,702 18.38 -5.34

گزارش۱۲ ماهه سال ۱۳۹۸

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *